* Cijena aktivacije nekretnine: 5 EUR
* Cijena istaknute nekretnine: 10 EUR